Định hướng phát triển

Là một trong những nhà phân phối các sản phẩm công nghệ hàng đầu của các nước tiên tiến tại Việt Nam, Giabao xác định đó là một trọng trách rất nặng nề cùng với đối tác tạo rất những sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó Giabao cũng đang có tham vọng đầu tư dây chuyển lắp ráp một số sản phẩm công nghệ cao, mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á.